Waarom zou ik de Bijbel lezen?


Waarom de Bijbel: Mondige mensen

We weten meer, hebben meer inzicht, zijn niet meer naïef en zijn heel wat nuchterder dan het voorgeslacht. Misschien heeft Eva, ons aller moeder, ook iets dergelijks gedacht, althans dat ze inzicht had en niet naïef was. Ze had de woorden van God wel begrepen. Maar wat de slang zei, kon wel eens juist zijn.


De Bijbel: is dat geen sprookje?

Er was eens…… Zo beginnen de sprookjes. Het verhaal van Jozef is echter geen sprookje, maar de ware geschiedenis van de meest geliefde zoon van Jakob. Die geschiedenis is echter heel bijzonder, niet alleen, omdat geen meester-verteller die had kunnen verzinnen, maar omdat zij tegelijk profetie is, waarvan het grootste deel reeds is vervuld.


De Bijbel: heel oud - heel actueel

Eén Euro, verschillende munten. We raken er al aan gewend, hoewel we toch nog geneigd zijn bij bepaalde artikelen even in gedachten naar de oude munt om te rekenen, om een betere indruk van "duur of goedkoop" te krijgen.


Een betrouwbaar getuigenis

Dat woord, de Bijbel, willen we ook nu weer open doen. En zeer terecht. Het is de moeite waard om eens na te gaan wat de waarachtigheid van dat woord is. De waarachtigheid van dat woord en het evangelie. In dat verband wil ik u eerst wijzen op wat Petrus heeft geschreven in zijn tweede brief, in hoofdstuk 1:


Weg met de Bijbel?

Sommigen lijken te verlangen naar een tijd zonder christendom. Ze weten niet, dat dan het laatste deel komt van Gods wegen met de mensen vóór de komst van Christus en de oprichting van het rijk Gods. Dat is de periode van de oordelen, die in het boek de Openbaring worden beschreven.


De wereld is in nood

De wereld is de wereld niet meer. Meer dan honderdduizend mensen omgekomen door een vloedgolf na een zeebeving. Een jonge moeder met een tumor in haar hoofd, ligt op sterven. Haar oude moeder is inmiddels zo zwak, dat ze haar dochter niet meer kan opzoeken. De schok kon haar eigen dood wel eens worden.


Antwoord aan een ongelovige

U hebt mij reeds tweemaal een uitvoerige uiteenzetting gezonden en ik dank u voor de moeite, die u zich hebt getroost. U moet wel een zeer belezen mens zijn, waarvoor ik veel respect heb. U wint het beslist van mij. Uw laatste conclusie was, dat de heer Marx toch gelijk had en dat godsdienst opium voor het volk is.