Diversen: Tongentaal

Wie enigszins weet heeft van de Bijbel, zal waarschijnlijk ook weten wat Paulus in het begin van Romeinen 3 heeft geschreven: 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Het Bijbelboek waarin over het begin van de aarde en het leven op aarde is geschreven,


Diversen: Tongentaal, teken voor ongelovigen

In 1 Korinthe14:27 en 28 heeft de apostel iets over het spreken in vreemde talen gezegd. Dat is bedoeld om het veelvuldig gebruik van die gave in Korinthe te beperken of op zijn minst te reguleren. Dat spreken in talen is een zaak, waarover veel misverstand bestaat, wat een uitgebreide behandeling rechtvaardigt.