Avondmaal: wie laten we toe?

Toelaten aan het avondmaal, soepel of eng? We waren wat te vroeg die zondag, want de dienst in het lokaal naast het postkantoor/kruidenierswinkel begon niet, zoals we gewend zijn, om tien uur, maar om elf uur. Dat was echter geen ramp, want het was stralend zonnig weer, daar op de rand van de cliffs boven het strand aan de zuidkust van Devon,


Avondmaal: Ben ik wel waardig om deel te nemen?

Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Dat is wat Paulus in 1 Korinthe 11:29 heeft geschreven. Eten en drinken tot zijn eigen oordeel is dan ook voor meerderen een angstige mogelijkheid, als zij overwegen of zij aan het avondmaal zullen deelnemen.


Avondmaal: Breken met ongerechtigheid

In de tweede brief van Paulus aan Timotheüs heeft de apostel in 4:6 geschreven “wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur”.


Avondmaal: Uitzuiveren

Uitzuiveren. Dat woord komt in de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs voor: 6 Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? 7 Doet het oude zuurdeeg weg, (zuivert dan den ouden zuurdesem uit.