Diversen: Doop en Besnijdenis

Uit Handelingen 15:5 blijkt dat reeds in de begintijd van de gemeente sommigen trachtten de gelovigen uit de volken er toe te brengen de wet te houden en zich te laten besnijden: 5 Maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen op, die gelovig geworden waren, en zeiden, dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden.


Diversen: De christelijke doop

Op 13 Februari 1944 ben ik gedoopt. Ik weet die datum nog, doordat ik nog steeds de Bijbel gebruik, die een gewaardeerde oude broeder me bij die gelegenheid heeft gegeven, en hij heeft de datum er in geschreven. Die Bijbel is een keer opnieuw ingebonden, maar gisteren heb ik hem weer een nieuwe leren jas gegeven.