Als de Heer, de Vorst des levens,

Als de Heer, de Vorst des levens, uit het dodenrijk verrijst, Koning en Verwinnaar tevens dien de schaar der eng’ len prijst,


Als de moed je ontbreekt

Als de moed je ontbreekt en het zonlicht verbleekt, als het donker zo eindeloos duurt, zie dan op naar omhoog,


Als een stem van vele volken,

Als een stem van vele volken, als het ruisen van de vloed, als de donder langs de wolken die een ieder horen moet,


God is voor ons, wat een zegen

God is voor ons, wat een zegen en een troost in ons bestaan. God is voor, wie is tegen, wie beschuldigt, wie klaagt aan?


Als U ons in ’s Vaders woning

Als U ons in ’s Vaders woning eenmaal binnen hebt gehaald, ziet uw liefde de beloning voor de prijs, die U voor zondaars hebt betaald


Ik ben aan het eind van de reis naar boven,

Ik ben aan het eind van de reis naar boven, het uur van afscheid breekt spoedig aan. Nu zeg ik tot allen, die ook geloven: Ik ben u slechts even voorgegaan.