Genesis 1:1 en 1:2, Hiaat-Theorie

Ik heb uw boek "De Wording" met veel intresse gelezen en bestudeerd. Ik zou zeggen dat het een monument geworden is, werkelijk prachtig!
 
U geeft een aantal argumenten waarom Genesis 1:1  een aparte scheppingsdaad kan vermelden (blz. 18-19). Deze zijn mij duidelijk en lijken me ook erg plausibel. 
 
Nu interesseer ik me ook erg in alles wat de creationisten naar voren brengen , voornamelijk wetenschappelijk bewijs voor een jonge aarde. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de aarde miljoenen jaren oud is, het voert even te ver om alle argumenten hiervoor te noemen maar er is zeer veel aannemelijk bewijs voor een aarde die niet ouder is dan 20.000-12.000 jaar. 
 
Wat ook opvalt is Exodus 20: 11, ...in 6 dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt..., hoe is dit vers te rijmen met een eventueel hiaat?
 
Ook sprak ik een leraar Hebreeuws die bij ons in de gemeente predikte en die zich al 40 jaar bezig houdt met zijn taal en alle vertalingen daarvan. Hij vertelde ook dat het woordje : "was" in vers 2 met "werd" vertaald kan worden maar dat het met veel andere woorden ook te vertalen is, bv. een voortschrijdende tijdsaanduiding, de aarde was in het proces van schepping en nog niet klaar. 
 
Wat denkt u van deze 'hiaat' theorie? Ik "voel" me er nogal raar bij, al zegt dat natuurlijk ook weinig.

Atwoord:
 
We weten zeker wat de Schrift ons zegt. Dat er een hiaat is, staat voor mij niet vast. En als er een hiaat zou zijn geweest, hoeft dat geen hiaat van vele duizenden jaren geweest zijn. Het zou kunnen, dat er geen hiaat is geweest, maar een scheppen van de materie (vers 1), waarop onmiddellijk de zes dagen volgden. Maar nogmaals, alleen wat er staat is vast en zeker en moet door ons worden vastgehouden. Dat overigens ons begin –immers in zonde geboren – overeenstemt met “de aarde was woest en ledig”, is wel zeker en eveneens, dat bij ons het Woord Gods het licht bracht.

J. Ph. Buddingh