De opname en leeftijd kinderen

Vraag: De gelovigen worden voor de grote verdrukking opgenomen van deze aarde, maar stel dat dat nu gebeurt, hoe staat het dan met kinderen van gelovige ouders, met name doel ik op de leeftijdsgrens waar boven kinderen geacht worden zelf hun keuze tussen wel of niet geloven te hebben gemaakt?

ANTWOORD: Het is meen ik duidelijk, dat kinderen die nog niet voor hun daden verantwoordelijk gesteld kunnen worden, behoren bij hen van wie de Heer heeft gezegd: derzulken is het koninkrijk der hemelen. Ik kan geen leeftijdsgrens noemen en we doen er goed aan dat aan de God van barmhartigheid over te laten. Maar ik kan wel op een paar punten wijzen, hoewel ik daar geen vaste conclusie met betrekking tot uw vraag aan verbindt: De kinderen van Lot zijn mede gered uit de ondergang van de stad, hoewel van hen niet gezegd werd, dat zij rechtvaardig waren. De kinderen van Noach zijn in de ark behouden, hoewel alleen van Noach werd gezegd dat hij rechtvaardig was. De kinderen onder twintig jaar oud zijn niet in de woestijn omgebracht, maar mochten Kanaan binnengaan. We kunnen wel de conclusie trekken, dat de barmhartigheid van God dus groter is dan wij vaak denken. Overigens herhaal ik, dat we de zaak in Gods barmhartige handen mogen overgeven. En het benadrukt onze verantwoordelijkheid om voor hen te bidden.

J. Ph. Buddingh