Diversen: Waar blijft dat Koninkrijk?

 Waar blijft dat Koninkrijk?

 Volgens voormalig bisschop Bluyssen heeft Gerard Reve de biddende vraag gesteld: "Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?" Op die vraag van Reve wil ik even ingaan. En daar Reve God als zijn buurman aanspreekt, spreek ik Reve ook maar rechtstreeks aan. 

 Want, mijnheer Reve, u weet toch wel, dat de bedoelde Koning lang geleden inderdaad gekomen is? Er waren in het begin van de jaartelling wijze mannen uit het oosten, die nadrukkelijk gevraagd hebben waar de koning van de Joden geboren was. En de toen heersende koning Herodes nam dat echt wel serieus. Hij vermoordde alle kleine kindertjes in Bethlehem om zeker te zijn, dat de troonpretendent niet meer leefde en zijn troon dus niet meer bedreigde, vergeefs overigens. 

 Ruim dertig jaar later is die Koning op een ezeltje Jeruzalem binnen gereden, precies zoals een Joodse profeet eeuwen daarvoor had aangekondigd. Maar men wilde Hem niet. Toen Hij gevangen genomen en voor de Romeinse stadhouder gebracht was, riepen de Joden "Weg met Hem, kruisig Hem". En op de vraag van de landvoogd of hij dan hun Koning moest kruisigen, antwoordden zij "wij hebben geen koning dan de keizer". 

 Die landvoogd, Pilatus, verklaarde enige malen, dat Hij onschuldig was, maar liet Hem toch maar kruisigen. Maar op het kruis liet hij een opschrift hangen met de woorden: "Jezus, de Nazarener, de koning der Joden". 

 Nou, mijnheer Reve, wat wilt u nu verwachten, als ze de door God bedoelde Koning verworpen en gekruisigd hebben? U vraagt aan God of het nog wat wordt met dat koninkrijk. Maar God kan beter aan u vragen of u die Koning eindelijk erkend en aangenomen hebt. Het is inderdaad een rommeltje in de wereld. Maar de enige goede Heerser, de door God gezalfde Koning, wilde men niet en willen de meeste mensen nog steeds niet. Is het dan zo vreemd, dat het niet beter, maar steeds beroerder wordt? 

 En als u vraagt, waarom Hij dan niet nog een keer gekomen is, is het antwoord: Omdat Hij dan opruiming zal houden en dat betekent het oordeel voor ieder die volhardt in de verwerping van die Koning. Misschien heeft God medelijden met u en met anderen zoals u, die Jezus Christus nog steeds verwerpen en weigeren zich te bekeren. Die liever spotten en God uitdagen en hun eigen leventje blijven leven. En dan vragen of dat koninkrijk nog wat wordt. Jawel, dat koninkrijk wordt wel wat, maar ieder, die zich niet bekeert en spot met Gods geduld, hoeft daar echt niet naar te verlangen. 

 God heeft inderdaad nog geduld, in ieder geval meer geduld dan u, mijnheer Reve. Maar als de Koning terugkomt, is de tijd van geduld voorbij en dan komt de afrekening. 

Ik wil niet dreigen, maar u er op wijzen, dat het koninkrijk nog steeds niet gekomen is, omdat God hoopt, dat u en anderen alsnog de Koning zullen erkennen, zich bekeren zullen en daardoor gered worden voordat het oordeel losbarst. Misschien herinnert u zich, dat God liefde is. Zijn liefde betreft ook u. 

Maar als u God liever blijft uitdagen, wel, dat is dan uw keus. U bent echter wel gewaarschuwd.

 

J. Ph. Buddingh