Dwaze en wijze maagden

Vraag:

Mijn vraag gaat over de wijze en dwaze maagden. Ik weet van u dat dit o.a. betekent dat wij christenen altijd waakzaam moeten zijn en anderen aansporen om dit ook te zijn. Ook d.m.v. evangelisatie. Verder weet ik dat de wijze meisjes de dwaze eerder wakker konden maken en dat ook de dwaze eerder wakker konden worden om olie te kopen.

Klopt het dat de dwaze meisjes in deze vergelijkenis wel behouden zijn? Omdat de bruidegom (Jezus) uiteindelijk zegt: 'Ik ken u niet', lijkt dit niet zo. Ook de dwaze meisjes hadden olie, de Heilige Geest, maar waren voor de wereld waarschijnlijk geen verschil (tussen christenen en niet-christenen). Zoals helaas nu ook vaak het geval is.

Misschien wilt u de strekking en de betekenis nog eens uitleggen.

Antwoord:

Ik meen dat de dwaze maagden de type zijn van hen, die wel de vorm of de belijdenis hebben, maar niet bekeerd zijn. Er zijn er velen, die NH, RK of Ger. zijn, maar alleen in naam christen zijn. Zij hebben wel de lamp, maar missen de olie. Dat laatste wordt van de dwaze maagden in vers 3 gezegd "namen geen olie met zich". Dat hun lampen uitgingen, betekent niet, dat er toch wat olie was, maar dat de pit wel even vlam vatte, maar uitdoofde. Zij worden afgewezen als die de Heer niet kent. Dat kan niet van gelovigen gezegd worden. Maar inderdaad, de verantwoordelijkheid van de wijze meisjes was groot. Zij hadden moeten waken en waarschuwen. Dat is overigens niet wat de gelijkenis benadrukt.

Vriendelijke groeten van Buddingh.