Tienden geven?

Vraag:

Sinds kort geef ik tien procent van mijn bruto-inkomen weg aan de kerk, goede doelen etc. Voorheen deed ik dit eigenlijk niet zo precies, (ook uit onwetendheid), nu doe ik het met plezier. Nu heeft mijn broer laatst een boek gelezen van iemand die daarnaar onderzoek gedaan heeft. Deze man zegt, dat die bewuste tien procent alleen voor de kerk bestemd moet zijn, en dat overige giften gezien moet worden als een offer.

Wat is volgens u bijbels gezien de juiste manier? Is het bijv. ook de bedoeling dat je tien procent van een erfenis of belastingteruggave geeft aan de kerk, hetzij bruto of netto?

Antwoord:

Wat de tienden betreft, het is niet een voorschrift dat aan Christenen gegeven is, zodat niemand je kan voorschrijven, wat je in dit opzicht moet doen. Voel je niet schuldig als je menselijke meningen niet opvolgt. De Heer zoekt vrijwillige gaven, die niet uit plicht, maar uit liefde gegeven worden. Paulus schrijft dat een ieder moet geven zoals hij in zijn hart had voorgenomen (Zie 2 Korinthe 9:7).Als je van een erfenis of van een meevallertje aan de Heer wilt geven, zal dat de Heer verblijden. Maar van verplichting is geen sprake.

J. Ph. Buddingh