Behouden of toch niet?

Vraag:  

Ik wil graag het volgende aan u voorleggen. Ik weet dat u nog steeds een druk man bent, mijn vraag hoeft u niet direct te beantwoorden, slechts dan wanneer het u uitkomt.
Onlangs heb ik een jongedame leren kennen die uit een Geref. (bevindelijke) gemeente komt. Zij vroeg aan mij hoe zij nu zeker kon zijn van haar behoud. Want u weet ook, dat in deze kringen veel mensen niet zeker zijn van hun behoud. Nu heb ik haar duidelijk uitgelegd, dat wanneer zij buigt voor Christus, haar zonden belijdt, dat zij dan gered is. Nu, (voor zo ver ik weet) is zij een bekeerd mens, maar zij blijft maar tegen dat 'zondebesef' aanlopen. Ook dat heb ik haar uitgelegd, dat Christus eens en voor altijd onze zonden weggedaan heeft. Natuurlijk zondigen wij nog, maar God ziet ons niet meer als zondaar, immers in Christus zijn we een nieuwe schepping. Ik heb haar uw document van 'tante Ger' gegeven over de uitverkiezing.


Ze vertelde na ons gesprek, dat zij het heel bijzonder vond, hoe ik zo kan geloven en zo veel zekerheid uitstraal. En zij hoopt dat ook te ontvangen.
Omdat zij van Reformatorische komaf is, hebben zij ook die Dordste leerregels en Formulieren van Eenheid etc. U weet er meer van dan ik, maar voor mij is dit verwerpelijk omdat het geschriften naast de Bijbel zijn. En net als wat u zegt, het doet mensen tekort (net als de geloofsbelijdenis).


Mijn vraag is: heeft u naast uw artikel 'bevinding' al eens wat geschreven over de zaken in de alinea hierboven? Ik zou haar graag willen uitleggen waarom dit mensen tekort doet en een verkeerd licht op Gods Woord werpt.
Sorry voor mijn wat lange mail, maar nu bent u van de situatie op de hoogte.


Antwoord: 


Dank voor je mailtje. Ik begrijp het probleem heel goed. Inderdaad is er meer dan de brochure "Het moet je gegeven worden". Zo is er:
Geloof en wedergeboorte
Heil voor de gehele wereld?
In Christus uitverkoren.
De koperen slang.
Moet ik mij bekeren?
Onderzoekt uzelven
De Pottenbakker.
Wedergeboorte.
Wil je niet of kun je niet?


Als ik jou was zou ik de hele serie opvragen. Deze serie is nu op deze site te vinden. Waardeer het meisje wel, want ze is denkelijk zeer bijbelvast en dat is heel goed. Helaas zijn deze mensen door een eenzijdige prediking en belijdenisgeschriften in een verkeerde richting gaan denken. Bid veel voor haar. Val haar niet aan, maar waardeer wat positief is. Ik schrijf zo, omdat ik in het verleden precies hetzelfde heb beleefd. De Heer heeft haar inmiddels volkomen licht gegeven.
Hij kan en wil dat ook bij het meisje doen, dat jij kent. Ik voel met je mee en wil graag helpen. Je mag haar wel van mij vertellen en dat ik heb meegemaakt wat jij nu ook beleeft. Misschien geeft haar dat enig vertrouwen. Deze mensen zijn namelijk erg bezorgd, dat ze verkeerd beïnvloed worden, enerzijds terecht, maar wie zich aan de Bijbel houdt, is voor niemand een gevaar.
Nogmaals, vergeet niet voor haar en met haar te bidden.

J. Ph. Buddingh