Bevrijdingspastoraat, demonen

Vraag:

Wat denkt u van bevrijdingspastoraat? Ik doel hier met name op het laten verbreken van het voorgeslacht (naar Ex. 20:5 en Deut. 5:9) en voor mensen bidden die 'bezet' zijn door bijv. een demon. Men hanteert vaak als bijbelse basis, dat wij ook wonderen en tekenen zullen doen, echter men vergeet dat dit krachten van de komende eeuw zijn. Natuurlijk geloof ik dat God ook nu mensen kan bevrijden/genezen.

Antwoord:

Je geeft zelf al ten dele het antwoord, door te wijzen op het begrip "krachten der toekomende eeuw".

Maar het "verbreken van het voorgeslacht" ken ik niet, is in de bijbel ook niet te vinden, evenmin als het begrip "bevrijdingspastoraat". Laat iemand, die ongelovige of goddeloze ouders of voorouders had, zich maar bekeren, zoals Hizkia, de zoon van de goddeloze Manasse, en als hij een ziekte of iets dergelijks heeft, wat met zonden van die ouders verband houdt, dat aanvaarden uit Gods hand, wetende, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben.

J. Ph. Buddingh