Welke Bijbelvertaling?

Met zeer groot plezier en dankbaarheid ben ik op dit moment al uw boeken en publicaties op het internet aan het lezen. Plezier is eigenlijk niet het juiste woord, het is een constante mengeling van bewondering, verbazing en respect voor de verbanden die u legt en de uitleg die u geeft over de Bijbel. Ik ben dan ook zeer dankbaar dat u uw tijd geeft om mensen zoals ik op de juiste wijze de wijze lessen uit de Bijbel duidelijk te maken. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik hopeloos te kort schiet om het allemaal zelf te ontdekken ondanks dat ik veel lees. Gelukkig kan ik terugvallen op u! En ja, ik weet dat het niet om uw geschrijf gaat maar om het Woord van God, maar het is wel fijn dat u belangrijke zaken uitlegt, dat is wel eens anders bij vele andere auteurs waarvan ik het gevoel krijg dat het toch allemaal niet klopt ondanks het feit dat ik dat eigenlijk niet goed kan beoordelen gezien mijn gebrekkige ervaring en kennisniveau, een gevoel wat ik bij u nog nooit gehad heb.
 
Ik hoop en bid dan ook dat u nog vele jaren uw goede werk mag voortzetten en vooral die tekstgedeelten mag behandelen waar zoveel misverstand over is. 
 
Mijn vraag is eigenlijk simpel (maar ik wilde u toch nog even op deze manier bedanken): wat is nu de juiste vertaling om te lezen, u gebruikt in uw boeken ook verschillende vertalingen, of is er voor elk doel een andere betere vertaling (gewoon lezen, studie enz.)? Het probleem is dat ik moeite heb met sommige gedeelten uit de staten vertaling, taalgebruik wat me onbekend is bv., is er een alternatief?
 
Antwoord:

De vertalers indertijd, van de Statenvertaling, waren er zeer op bedacht de tekst correct weer te geven. Schriftkritiek was er bij hen absoluut niet en hun eerbied voor het Woord Gods deed hen letterlijk, soms te letterlijk, vertalen. Hun werk is daardoor zeer betrouwbaar, maar soms wat duister door ouderwetse uitdrukkingen en door de woordelijke vertaling in de gevallen waarin ze de bedoeling niet goed begrepen. Ik gebruik die vertaling graag.

Ik gebruik ook wel de NBG vertaling, die in taalgebruik wat aangepast is. Ze is evenwel minder correct. Die vertalers waren minder bang voor wat vrije weergave. Daardoor ontstonden enkele fouten. Als ik die vertaling gebruik, lees ik kritisch en pas ik hun tekst soms aan om ze correct te krijgen.

De nieuwere uitgaven zijn goed leesbaar maar alle minder betrouwbaar. Een hulp is het raadplegen van enige vertalingen in Engels, Duits, Frans. Maar dan moet je die talen wel voldoende kennen. In het algemeen verkies ik dus de Statenvertaling wegens de betrouwbaarheid, maar als die onduidelijk is, kan je de NBG raadplegen. Ik heb ze dan ook beide bij mij liggen.

Overigens, hoe langer je met de Bijbel bezig bent, hoe beter je gaat begrijpen. Ongemerkt steek je in de loop van de tijd meer op dan je denkt. Maar je moet wel volharden, want enige weken zetten nog niet zoveel zoden aan de dijk. En vergeet niet God om licht over Bijbelgedeelten te vragen. Hij weet immers alles van zijn Woord en wij slechts een deel!
 
J. Ph. Buddingh