De wet, wel of niet voor ons?

Vraag:

Hoe kan je als christen , nu levend onder de genade en niet meer onder de wet en het OT lezend nu weten wat nog wel en niet voor ons in deze dagen geldt?
Zo lezen we bv. in Leviticus 19: 26 e.v. dat we niet aan waarzeggerij moeten doen, lijkt me duidelijk. Maar mogen we ook de rand van ons hoofdhaar niet meer rond afsnijden? Tatoeages mogen ook niet, is me duidelijk. De sabbat hoeven wij niet meer te houden.
Is er een algemene regel te geven of moet je alles toetsen aan het NT, er staat namelijk zoveel regels, wetten, verordeningen, inzettingen, geboden enz in het OT dat ik soms echt niet meer weet of wij daar nu wel enige aandacht aan moeten geven alhoewel Christus natuurlijk ook de wet heeft vervolmaakt.
Ik hoor graag uw wijze raad.


Als antwoord: Er zijn veel dingen, waarvan het geweten ons zegt, dat het verkeerd is. Dat kenden ook de gelovigen van voor de wetgeving bij de Sinai.
Moord en diefstal behoren daartoe, maar ook hoogmoed (die liefdeloosheid en leugen is), egoisme en dergelijke. Job wist heus wel wat goed en wat kwaad was, maar hij had de wet niet.
Inderdaad, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. We mogen bijvoorbeeld varkensvlees en een kippetje wel eten. Ook mogen we ons haar wel knippen rondom. 
Er zijn echter ook dingen die in het nieuwe testament ons gezegd worden. zoals: dat uw vrouwen zwijgen in de gemeente. Daarnaast is er de oproep om de Heer Jezus na te volgen (in zijn doen en laten) en dan hebben we een hoge standaard!
Omgang met boze geesten is altijd verkeerd geweest, voor de wet, tijdens de wet en na de wet. De duivel is immers boze geest nummer 1 en Eva had niet naar hem moeten luisteren. In het N.T. wees Paulus de medewerking van een bezeten vrouw (in Filippi) duidelijk af. Handelingen 16 vanaf vers 16.
Alles wat met Gods wil en eer in strijd is, is verkeerd;
alles wat met de Schrift in strijd is, is verkeerd;
alles wat met de liefde tot God en de liefde tot de naaste in strijd is, is verkeerd.
Alles wat met de trouw en de eerbaarheid in strijd is (zoals gewaagde kleding, boeken met pornografie enzovoort), is verkeerd.
Paulus schreef in Filippenzen 4:8-9 "Voorts, broeders, al wat waarachtig, al wat eerbaar, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd en zo er enige lof is, bedenk dat. Hetgeen ge ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat, en de God des vredes zal met u zijn."
 
J. Ph. Buddingh