Verschillen in eeuwig oordeel?

Vraag:
 
In Mattheus 11:20-30 praat Jezus over de dag van het grote oordeel en dat die dag voor de daar genoemde steden verschillend zal uitpakken.  Wat bedoelde Hij met die verschillen?
 
Antwoord:

In Lukas 12:47 en 48 staat: De slaaf die de wil van zijn heer kende en geen toebereidselen getroffen heeft, of niet gedaan heeft naar de wil van zijn heer, zal vele slagen ontvangen. Wie echter die wil niet heeft gekend en dingen gedaan heeft, die slagen verdienen, zal er weinige ontvangen. Van een ieder wien veel gegeven is, zal veel geëist worden en aan wien veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd.

Als de ongelovigen te zijner tijd naar de boze natuur werden geoordeeld, zou er geen verschil in het oordeel zijn. Maar het oordeel zal niet naar de natuur, maar naar de werken zijn (Openbaring 20:12 en 13). Bij een oordeel naar de werken moet er verschil zijn, omdat de werken niet bij allen gelijk zijn geweest. Allen zullen weliswaar in de hel geworpen worden, maar het zal voor iemand die elke zondag het evangelie hoorde, moeilijker zijn dan voor iemand die het nooit heeft gehoord. In welk opzicht verder het oordeel zwaarder zal zijn, kan ik niet zeggen. Wel weet ik, dat God strikt rechtvaardig is, ook in zijn oordelen. Ook onze aardse rechter scheert niet allen over een kam, hoewel, nogmaals, voor ieder die in ongeloof volhardt, het oordeel eeuwig zal zijn.
 
J. Ph. Buddingh