Waarom alleen geloof?

Vraag : Alleen geloof is de weg naar eeuwig leven, werken van de mens zijn niet bepalend (komen natuurlijk wel voort uit geloof), hoe staat het dan met mensen die naar aardse maatstaven een zeer goed leven lijden en ongelofelijke naastenliefde uitdragen, veel meer dan menig christen?

ANTWOORD: We weten en zien van die mensen slechts een deel. Er zijn bij hen ook andere dingen dan naastenliefde. Ook van hen geldt, dat allen gezondigd hebben.
Zet eens vier dingen op een rij: een glas cognac, een glas koffie, een glas thee en een glas water.
Het is duidelijk dat er verschil in waarde is. De cognac kost mogelijk 2 euro, de koffie 1 euro, de thee 70 cent en het water 1 cent. Maar als iemand arsenicum in alle vier giet, zijn ze gelijk geworden, verwerpelijk en zelfs dodelijk. Zo zijn wij allen gedrenkt met de zonde en voor God verwerpelijk, hoewel de een vriendelijker is dan de ander. God streept geen goede werken tegen kwade werken af, zodat een saldo overblijft. Ook de aardse rechter veroordeelt een misdadiger om mishandeling al heeft hij zich over veel stumpers ontfermd. Inderdaad, de weg van onze werken is een doodlopende weg, maar het aanklampen in geloof van Jezus Christus brengt ons in de armen van de Redder.

J. Ph. Buddingh