Incest?

Is er sprake van een soort 'incest' in het boek Genesis? Incest in deze tijd is een zonde. Hadden de kinderen van Adam en Eva gemeenschap met elkaar/hun moeder om zo een vrouw/man tot zich te kunnen nemen? Dit is toch ook een vorm van incest? Ik geloof dat God hier een weg voor gevonden had, echter ik ben hier benieuwd naar. 

ANTWOORD: Naar ik meen is er geen ander antwoord mogelijk dan dat bijvoorbeeld Kaïn met zijn zuster is getrouwd. We moeten daarbij enige dingen bedenken:a) Er was (nog) geen verbod tot zulk een huwelijk gegeven.b) Dergelijke huwelijke leiden nu tot afwijkingen bij het nageslacht. In die begintijd was er geen voorgeslacht geweest met ziekten of afwijkingen. Het begrip “erfelijk belast” bestond toen nog niet.c) Wij zouden nu ook niet een halfzuster huwen, zeer terecht. In die tijd was dat niet vreemd. Abraham was immers met een halfzuster getrouwd. Ook in die tijd was er geen wet gegeven. Die kwam pas vierhonderd jaar nadien.

J. Ph. Buddingh