Doden soms geoorloofd?

In de bijbel staat: 'Gij zult niet doden'. Is dit wel geoorloofd in oorlogssituaties (militairen) en bijv. in een zeer bedreigende situatie? (als je zelf met de dood bedreigd wordt).

 ANTWOORD: Het begrip “doden” betreft wat wij moorden noemen. Als een doodvonnis voltrokken moet worden _wat beslist niet tegen de Schrift ingaat- moet iemand dat doen. Die persoon “doodt” in dat geval niet in de zin waarin het verbod bedoeld is. Als een agent van politie ziet, dat iemand een zware misdaad tegenover een ander wil begaan en genoodzaakt is te schieten om te voorkomen dat de misdadiger een slachtoffer maakt, is dat geen moord. Als bij een gijzelingsactie, waar levens op het spel staan, een gijzelaar gedood wordt, is dat geen moord. Zo zijn er meerdere gevallen te bedenken. Het gebod was bedoeld om het moorden tegen te gaan. De Schrift zegt echter ook dat de overheid het zwaard niet tevergeefs draagt. Het gebod is dus niet voor alle gevallen van doding van toepassing. Ik heb in Indië wel verhinderd dat mijn ondergeschikten zouden schieten, omdat ik de noodzaak niet inzag. Had ik gezien, dat men ging moorden, dan had ik opdracht gegeven om te schieten. Zoiets valt niet onder dat gebod.

J. Ph. Buddingh