Ark groot genoeg?

Ongelovigen kunnen zich niet voorstellen hoe de enorme aantallen dieren en planten in de ark van Noach konden, gezien de afmetingen van de ark. Ik weet dat God hierin voorzien heeft. Wat zijn bijbelse argumenten om dit aan ongelovigen uit te leggen? 

ANTWOORD: Men beseft dikwijls onvoldoende hoe groot de ark wel was. Hij was driehonderd el lang, dat is ongeveer 150  meter, anderhalf voetbalveld dus. Hij was vijfentwintig meter breed, de halve breedte van het voetbalveld. Hij was in drie woonlagen gebouwd, en had dus driemaal de oppervlakte van 3750 vierkante meter. Daarop kunnen veel dieren geplaatst worden. Het aantal dieren is groot, maar vele er van zijn maar klein. En er waren niet tien soorten runderen nodig. De verschillende ontwikkelingen konden nadien plaats vinden. Zo ook met de paarden en de tijgers. Uit een paar tijgers zijn de verschillende soorten ontstaan.Planten zijn niet meegenomen, maar wel voorraad aan voedsel.Dat er, los van de Bijbel, onder de verschillende volksstammen in meerdere werelddelen een soort overlevering van de zondvloed bewaard is gebleven, toont de waarheid van het verslag in de Bijbel voldoende aan. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de steenkoollagen, verkoolde overblijfselen van massale samenstroomde hoeveelheden hout.

J. Ph. Buddingh