Beloningen en kronen?

Vraag:

De bijbel spreekt over zogenaamde beloningen, kronen genoemd, die christenen hier op aarde kunnen verdienen. In het boekje: 'Voor eeuwig behouden' van dr. H.A. Ironside las ik dat het er vijf zijn:

De onvergankelijke kroon (1 Kor. 9:25)

De kroon van de roem: (1 Thess. 2:19)

De kroon van de gerechtigheid (2 Tim. 4:8)

De kroon van het leven (Openb. 2:10, Jac. 1:12)

De onverwelkelijke kroon (1 Petr. 5:4)

Ik begrijp dat deze beloningen o.a. te maken hebben met het aantal talenten die wij van God ontvangen hebben en of wij die wel/niet hebben gebruikt in dit leven. Naar aanleiding daarvan ontvangen wij een bepaalde positie in de hemel. In diverse boeken die ik gelezen heb, waarin mensen visioenen mochten hebben van de hemel, wordt ook beschreven dat de ene mens dichter bij God is dan de ander. De mensen die de meeste kronen ontvangen hebben, zijn het dichtst bij God.

Ik maak vaak deze vergelijking: Je kunt hier op aarde, met gebruikmaking van je ontvangen talenten en gehoorzaamheid aan God, al heel dicht bij God komen, zoals het straks ook bij God is, wellicht. Klopt mijn verhaal over deze posities, en waarom wordt in de bijbel zelf zo weinig gesproken over rangen en posities in de hemel?

Atwoord:

Inderdaad zegt de Schrift weinig over rangen. Ik denk dat we het mogen begrijpen door te beseffen, dat we als kinderen van God in zijn huis zullen zijn. De kinderen in een gezin zijn niet gelijk, hebben niet dezelfde gave en ook niet dezelfde baantjes en posities. Maar dat alles speelt geen enkele rol als ze bij vader en moeder thuis zijn en tezamen van de onderlinge liefde genieten. Zou het zo ook niet bij de Heer zijn? Ik denk het.Groeten van je vriend, Buddingh