1 of 2 maal kraaien?

Ik wil u graag het volgende vragen:
 
In Markus 14: 30 lijkt het of er wat anders gezegd wordt over de verloochening door Petrus en dan doel ik op de haan die 1 of 2 keer kraait. Mattheus, Lukas en Johannes spreken over eerst 3 maal verloochening en dan de haan die kraait.
 
Markus over de eerste verloochening (14:68) en dan de haan die voor de eerste maal kraait en dan in vers 72 kraait de haan voor de tweede maal na de derde verloochening. 
 
Iets soortgelijks lijkt te zijn de zalving te Bethanie, maar als je goed leest en vergelijkt kun je stellen dat in elk evangelie iets anders benadrukt wordt of het anders gezegd wordt zonder dat het een het ander uitsluit. 
 
Kunt u dit toelichten. 

Antwoord: 
 
De evangelien vermelden alle, dat de verloochening plaats vond voordat de haan kraaide.
Het verschil is, dat Markus over twee maal kraaien schrijft. Tussen "Voor de haan kraait" of
"voor de haan twee maal kraait" is nauwelijks een verschil. Als je het een verschil wilt noemen, dan alleen, dat Markus iets meer detail van het gebeuren geeft. Dat heeft mogelijk als achtergrond, dat dit evangelie waarschijnlijk door Markus geschreven is aan de hand van mededelingen van Petrus. En Petrus was ten nauwste bij dat gebeuren betrokken, want het betrof juist hem.

J. Ph. Buddingh