Na bekering toch verloren?

Vraag: 

Wat is de betekenis van Hebr. 10:26 en 27 en aan wie is dit specifiek geschreven? Het lijkt hier net of je na je bekering toch weer verloren kunt gaan (ik weet dat dit niet zo is).

Antwoord:

Het zondigen dat in Hebreeën 10:26 wordt genoemd, was het niet meer belijden van de hoop als Christen, dat is niet meer erkennen een Christen te zijn (Hebr. 10:23), wat samenhing met het niet meer bijwonen van de samenkomsten. De achtergrond was, dat de Joodse christenen vervolgd werden. Als zij nu het christelijk geloof zouden afzweren en ook niet meer de samenkomsten zouden bezoeken, zou niemand meer zeggen dat zij Christenen waren en zouden zij ook niet vervolgd worden. Zij kwamen dan in de situatie, die de Heer beschreef in Lukas 12:8 en 9. Vergeet niet, dat er in 1 Johannes 4:15 staat: Al wie belijden zal dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in Hem en Hij in God. Maar als iemand nu niet belijdt?.....Ongeveer hetzelfde stond ook al in 4:2 en 3.

In 2 Johannes vers 7 wordt ook iets gezegd van hen, die Christus niet belijden. Ik denk dat je hieraan wel genoeg hebt als antwoord.

J. Ph. Buddingh