Wat vind ik op JezusVerlosser.nl?

Allereerst bedankt voor je bezoek. JezusVerlosser.nl is een website die vol staat met het Evangelie van Jezus Christus, Bijbelse lessen en antwoorden, gedichten, liederen met melodieën, foto's/schilderijen en maandelijkse 'broodjes' waar je je voor kunt inschrijven en BijbelMP3 bestanden: de hele Bijbel (HSV) beluisteren met hele mooie overdenkingen...


Boodschap voor jou: Geloof je? Wat geloof je?

Daar sta je dan als oudste zoon. Het was geen kleinigheid geweest wat Mozes te vertellen had. De Here zou in de nacht door Egypte gaan en overal de eerstgeborenen doden. En als je de oudste bent ben je daar niet blij mee. Er was al maandenlang in Egypte heel wat te doen geweest.


Boodschap voor jou: Heil voor de gehele wereld?

In de vraag naar de reikwijdte van Christus' heilswerk spelen enige bijbelteksten telkens weer een grote rol. De volgende drie zijn daarbij gedurig onderwerp van discussie: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig-geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem ge-looft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.


Boodschap voor jou: Welterusten

Je zult er maar mee tobben, dat de slaap niet wil komen! Dan merk je dat de wens “welterusten” een belangrijke zaak noemt. Een mens heeft zijn rust nodig, zeggen we terecht. Maar rust is niet alleen een zaak van slapen. Er zijn er, die geen rust kennen, hoewel ze ‘s nachts goed slapen. Ze kennen rust noch duur, zeggen we dan.


Boodschap voor jou: Verloren...

“AL DE TOLLENAARS NU EN DE ZONDAARS PLACHTEN TOT HEM TE KOMEN OM NAAR HEM TE HOREN. EN DE FARIZEEËN EN DE SCHRIFTGELEERDEN MORDEN EN SPRAKEN: DEZE ONTVANGT ZONDAARS EN EET MET HEN”. (U kunt het lezen in Lukas 15.)


Boodschap voor jou: Gods Goedertierenheid

De twee wachters Goedertierenheid en Waarheid. Hoor naar wat de psalmist in psalm 89:15 zegt: "Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Uws troons; goedertierenheid en waarheid gaan voor Uw aanschijn henen". Gerechtigheid en gericht spreken nadrukkelijk van de gestrengheid Gods.


Boodschap voor jou: Niet voor jou?

Cornelius was de hoofdman van de Italiaanse legerafdeling die in Cesarea gelegerd was. Er wordt in Handelingen 10 van hem gezegd, dat hij een godvruchtig man was, een vereerder van God met zijn gehele huis, en dat hij veel aan de arme mensen van het volk gaf en geregeld tot God bad.


Boodschap voor jou: Een ding ontbreekt u

Hebt u ook wel eens gezongen: “ ‘k Gaf mijn alles op voor Jezus”? Of dat andere lied, waarin voorkomt: “Geest en ziel en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer”.


Boodschap voor jou: De koperen slang

Opstandelingen en ontevredenen waren zij, de nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob, ondankbaren, die vergaten dat zij door eigen schuld zo lang door de woestijn moesten reizen. Daarom zond God vurige slangen. Hun beet was dodelijk, zodat er velen stierven. En toen gingen de ogen wel open. Toen zeiden ze tegen hun leidsman, Mozes: